Kartlı Geçiş

Personel Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi

Kartlı Geçiş Sistemleri

Meyer kartlı geçiş sistemlerinde bu alanda lider olan Suprema marka kart okuyucuları kullanmaktadır. Çoklu platform desteği bulunan bu cihazlarda personel kartlarının cinsine göre cihazlar HDI, EM, Mifare, Desfire, Iclass özellikli Proximity kartları okuyabilmektedir. Cihazlar turnike geçişlerini ve kapı açılmasını kontrol eden röleler içermektedir. Meyer kartlı geçiş sistemleri; Personel giriş çıkış, geçiş kontrol, yemekhane takip sistemlerinde ve ziyaretçi takibinde kullanılabilmektedir.Suprema Personel Kart OkuyucularPersonel kartlı geçiş sistemleri

Personel için kullanımında renki olarek personel özlük bilgileri ve personelin resmi renki olarak kartın üzerine basılabilmektedir. Kullanım amacına geöre Meyer PDKS yada GKS yazılımlarıyla personelin işe giriş zamanlarının tespitine, firma içindeki yetkilendirilmiş alanlara giriş çıkış izinlerinin tanımlanmasında, yemekhane yada kantindeki hakedişler için kullanılabilmektedir.
Online internet üzerinden web tabanlı yada offline olarak masaüstü yazılımı olarak çalışabilen yazılımlarımızla giriş çıkışların logları tutulduğu gibi analiz edilerek istenilen zamanda talep edilen şekilde raporlara dökülebilmektedir.

Ziyaretçi Kart Sistemi
Kartların hepsinin ebatı 85x54mm olmasına karşın herbirinin teknolojisi ayrıdır. Kartlar uygulama yerine göre özel seçilmelidirler.Tüm kart çeşitlerine personelin fotografı ve özlük bilgileri basılabilmektedir. Her personel kendine ait kartı ile yetkili olduğu saatler içinde yetkili olduğu yerlere kart okutarak giriş yapabilir. Kayıt saati ve tarihi aynı anda online olarak yazılımın veritabanına gelir ve depolanır. İstenilen zaman da istenilen bilgisayardan veya internetten raporlama yapılabilir.

Kart Okuyucu Özellikleri

Kart okuyucular kart seçimine göre değişiklik gösterirler.Hangi tip kartı kullanacaksanız kart okuyuda aynı tip olmalıdırlar. Manyetik,Barkot,Proximity,Mifare ve Iclass Okuyular Mevcuttur.

Yazılımlar Özellikleri

Yazılımlar işletmenizin büyüklüğüne göre seçilmelidirler. Küçük işletmelere özel KOMPAKT , orta ölçekli işletmeler özel STANDART ve büyük işletmeler için PRO versiyon. Yazılımlar tamamen Microsoft dilleri ile geliştirilmişlerdir. Veritabanı olarak Microsoft SQL database tercih edilmiştir.

Meyer ACCESS Çözümü 3 ana üründen oluşur. Kartlar, Kart okuyucu ve Yazılım.KARTLAR

Personel Kart Okuyucu Cihzlarımız MIFARE, HID, iCLASS gibi farklı kart yapılarını okuyabilmektedir. Firmanın daha önceden kullandığı kart tipi firmamıza iletildikten sonra kart ID'leri alınarak eski sistem ve yapıda devam edilmesi sağlanabilmektedir.

personel kartları
KART OKUYUCULAR

RFID modüllü kart okuyucular, akıllı kartlarda bulunan ID'leri okuyarak PDKS programına gönderir

YAZILIMLAR

Kart okuyucudan gelen ID bilgisini yazılım içinde bu ID atanmış kişinin sicil bilgisiyle eşleştirerek geçiş kontrol yada PDKS sistemine aktarım gerçekleşir.


Tüm çözümlerimiz için ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.